Site menu:

Taakverdeling bestuursleden Dorpsbelangen Spier en diverse werkgroepen

Deze vereniging behartigt de belangen van ons dorp, zowel richting de gemeente als samen met de Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe. Vrijwel iedere inwoner is lid van deze vereniging. De contributie bedraagt € 7,50 per volwassen lid (vanaf 18 jaar), per jaar. 

Willem Tanis, voorzitter (562717)
email: willemtanis@hetnet.nl
* Algemeen aanspreekpunt vereniging
* Voorlichting en perscontacten
* Contacten met Shantykoor
* Technisch toezicht Speeltuin
Contactpersoon:
* Gemeente Midden Drenthe
* Dorpenoverleg Midden Drenthe (DOM)
* Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD
* Contactpersoon gemeente inzake speeltuin
* Vertegenwoordiging uit Spier in speeltuinoverleg

Maureen vd Heide, secretaris (567455)
email: majaspier@gmail.com

* Secretariaatswerkzaamheden
* Stuurgroep Dorpsvisie
* Eerste aanspreekpunt feestcommissie
* Aanspreekpunt toneelclub

Minze Vries, penningmeester en waarnemend voorzitter (562793)
email: minze.vries@worldonline.nl

* Financiële zaken
* Aanspreekpunt Website & Spehorne
* Eerste aanspreekpunt rommelmarkt en vergunningen
* Aanspreekpunt Aktie Tafel
* Aanspreekpunt Omzien naar elkaar

Wilma Etten, algemeen lid  (562203)
email: fveldkamp@hetnet.nl

* Stuurgroep dorpsvisie
* Beheer dorpsmaterialen
* Tweede aanspreekpunt feestcommissie
* Aanspreekpunt Jeugdclub

Lous Beuving, algemeen lid  (562582)
email: eijkpunt@planet.nl
* Welzijn en Buurtacademie

Louis Dammers, algemeen lid   (565807)
email: lm.dammers@outlook.com
* Tweede aanspreekpunt rommelmarkten
* Aanspreekpunt Kerststal

Toezicht Speeltuinen
Willem Tanis (562717)

Shantykoor
Marinus Vierhoven (542541)

Voorzitter dierenparkje De Spehorne
Klaas Pronk, plaatsvervangend voorzitter (562611)

Feestcommissie
Jan vd Heide (567455)
Bert Wanders (562131)
Johan Steenbergen (562130)
Jannie Maris (562870)
Jeanet Steenbergen (562771)

Toneelclub
Cootje Haveman (562246)

Jeugdbestuur
Sabrina Nijland (567048)
Bianca Kammer (562990)
Marga Beuving (562130)
Hilde Plugge (06-14729761)