Site menu:

Taakverdeling bestuursleden Dorpsbelangen Spier en diverse werkgroepen

Deze vereniging behartigt de belangen van ons dorp, zowel richting de gemeente als samen met de Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe. Vrijwel iedere inwoner is lid van deze vereniging. De contributie bedraagt € 7,50 per volwassen lid (vanaf 18 jaar), per jaar.

Voorzitter: Jan van der Heide, 06-28154741, email: jheide@heisto.nl
Algemeen aanspreekpunt vereniging, voorlichting en perscontacten, contactpersoon Gemeente MD, Brede Overleggroep Kleine Dorpen, aanpreekpunt feestcommissie.

Secretaris: vacant
Voorbereiding vergaderingen, postafhandeling, speeltuinoverleg Midden Drenthe, technisch toezicht speeltoestellen.

Penningmeester & Plaatsvervangend voorzitter: Minze Vries, 06-55113422, email: mvries1204@gmail.com
Financiële zaken, aanspreekpunt Gedenkteken, Oranjefonds, aanspreekpunt toneeluitvoering, aanspreekpunt Website & Spehorne, aanspreekpunt Shantykoor, aanspreekpunt rommelmarkt, contactpersoon Stichting Dierenpark De Spehorne, fondsenwerving, Dorpenoverleg Midden Drenthe (DOM)

Algemeen lid: Marleen Steenbergen, 06-45838782, email: marleengers@gmail.com
Aanspreekpunt dames Actietafel, 1ste aanspreekpunt stuurgroep Ouderen Onder Dak, contactpersoon nieuwe inwoners, contactpersoon dorpsmaterialen

Algemeen lid: Lous Beuving, 06 – 36030147, email: Eijkpunt12@outlook.com
1ste aanspreekpunt Welzijn, 1ste aanspreekpunt Buurtacademie, aanspreekpunt avond wandelvierdaagse

Algemeen lid: vacant
1ste aanspreekpunt Kerst / Oud&Nieuw

Algemeen lid: Erna Bos, 06 – 38927573, email: Ah.bos@hotmail.nl
Paasvuur, Aanspreekpunt Jeugdclub

Shantykoor: Marinus Vierhoven, 0593-542541

Voorzitter Stichting Dierenpark De Spehorne:
Bestuurslid / verzorger: Klaas Pronk, 562611

Feestcommissie:
Jan van der Heide (567455),

Toneelvereniging:
Vacant

Jeugdclub: Marga Beuving (562130), Marjan de Weerd (tel.