Site menu:

Onder dit kopje wordt algemene informatie gegeven uit de bestuursvergaderingen en andere actuele zaken.
Na elke bestuursvergadering zal daarvan een kort verslag worden gemaakt en op de website worden gepubliceerd.