Site menu:

Herdenking bevrijding 70 jaar Noord Nederland

Commémoration libération Nord des Pays Bas. Avril 10 , 2015. Cliquez ici pour les photos.
Herdenking bevrijding Noord-Nederland in Spier. 10 april 2015. Klik hier voor de foto's
Informatiebrochure en historie Oorlogsmonument. Klik hier.

Het weer was nagenoeg net zo mooi als 70 jaar geleden op deze 10e april 2015. De omstandigheden waren echter totaal anders. Deze dag werden er op twee locaties herdenkingen  gehouden in Spier.

Onder enorme belangstelling van dorpsbewoners en andere belangstellenden werd er om half 10 begonnen bij het monument aan de Moraineweg, dat ons herinnert aan de executie van 14 onschuldige burgers uit de buurtschap Fluitenberg. Dit monument en de omgeving is onlangs door een groep vrijwillige inwoners uit Spier opgeknapt.  Het monument heeft een centrale plaats in dit stukje bos gekregen. Op het monument staat dat er 21 strijders zijn geëxecuteerd, maar op het informatiebord, dat ook is geplaatst, kunnen we het werkelijke verhaal lezen. Ook is er nu een plaquette geplaatst met daarop de namen van de slachtoffers.

Er waren toespraken en er werden door verschillende organisaties bloemen gelegd.

Bijzonder aan deze herdenkingen was toch wel het grote ceremoniële vertoon van de Franse delegatie, die met ruim veertig mensen aanwezig was. Hiervan waren er 4 veteranen, die ook daadwerkelijk hebben gestreden in deze omgeving.

Vervolgens ging een ieder naar café Schortinghuis, waar de koffie klaar stond.

Eén van de Franse veteranen, Maurice le Nourit (nu 92 jaar), weet nog steeds als de dag van gisteren, wat zich allemaal in Spier heeft afgespeeld. Hij koesterde ook al jaren warme gevoelens voor de familie ten Buur, de toenmalige eigenaren van nu café Schortinghuis. Met name hun dochter Jantje ( nu bijna 88 jaar) was in zijn geheugen blijven hangen. Wanneer zij dat wilde, zou hij haar graag nog eens willen  ontmoeten. Deze ontmoeting heeft deze ochtend plaatsgevonden. Ontroerend was het om te zien hoe zij met behulp van een tolk herinneringen ophaalden met hulp van foto’s uit die tijd.

Rond 11 uur ging iedereen weer naar buiten. Tegenover de ingang van het café staat namelijk het monument van de twee Franse soldaten, Campan en Simon, die hier zijn gesneuveld (één was direct overleden en de ander is zwaar gewond geraakt en later overleden in het ziekenhuis van Hoogeveen) . De groep belangstellenden was nog groter geworden en ook groep 7 en 8 van de basisschool “Zuiderenk” uit Wijster was aangesloten.

Ook nu werden er toespraken gehouden door o.a. wethouder Bent, namens de gemeente en meneer Brink namens de organisatie. Er werden veel bloemen gelegd door zowel de organisaties, maar ook door familieleden van de omgekomen soldaten. De trompettist speelde de Last Post, waarna het één minuut stil was. Aansluitend hebben de kinderen samen met de Franse aanwezigen de Marseillaise gezongen. Heldere kinderstemmen die werden vermengd met zware mannenstemmen bezorgden velen een kippevel moment. Ter afronding van deze herdenking hebben alle kinderen een witte roos gelegd.

Hierna hebben alle mensen zich opgesteld langs de weg, want toen kwam de doorgang door Spier van de Final Push, door Keep them Rolling. Eerst ging er nog een vliegtuig zeer laag een aantal keren over het dorp en daarna kwamen er ruim 100 oude, militaire voertuigen, motoren, tanks, jeeps etc. door het dorp. De veteranen zaten op een podium en salueerden continue. De kinderen hebben uitbundig staan juichen en wapperen met hun vlaggetjes.

Het was een bijzondere, emotionele, respectvolle dag waar velen nog lang tevreden op terugkijken.