Site menu:

Dorpsvisie op herhaling

Eind februari kregen wij als inwoners van Spier een uitnodiging van de gemeente Midden-Drenthe om op 7 maart een bijeenkomst bij te wonen over de ruimtelijke ontwikkelingen van Spier. Deze avond vond plaats bij Sonnevanck. Ook konden we op deze avond kennis maken met de nieuwe wethouder: Dennis Bouwman.

Na de opening en kennismakingsronde kregen we een presentatie te zien over datgene wat tot nu toe is gerealiseerd uit onze dorpsvisie, die we 2009 hebben opgesteld. Het meest duidelijke en zichtbare zijn de geluisdwal (die in een afrondende fase zit) en de parkeerplaats. Het dierenparkje wordt momenteel hard aan gewerkt om deze weer in te kunnen richten. Verder werd er verteld dat de gemeente geen actie en energie wilde gaan inzetten in de wandel/fietsverbinding met het Dwingelderveld.

Hierna werd de groep (ongeveer 35 personen) verdeeld over drie groepen. De groepen hadden een grote luchtfoto van het huidige dorp en hierin konden we tekenen en aangeven wat wij nog graag gerealiseerd zien worden. We moesten hierbij vrnl. denken aan wonen, dorpshuis en overige zaken op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen. Bij iedere groep was iemand van de gemeente vertegenwoordigd. Nadat we hier een half uurtje over hadden gebrainstormd, hebben de medewerkers van de gemeente per groep een kleine samenvatting gegeven. Al deze informatie wordt weer meegenomen naar het gemeentehuis. Hiervan wordt door de gemeente een nieuwe, kleine visie opgesteld en deze wordt nog voor de zomer aan ons gepresenteerd. Hiervoor krijgt wederom iedere en weer een uitnodiging. Deze visie zal worden verwerkt in een bestemmingsplan. Deze bestemmingsplan procedure zal na de zomer in werking worden gesteld.

Samenvattend kunnen we stellen: voortschrijdend inzicht heeft nu wel aangetoond, dat woningbouw ook op andere plaatsen kan. Ook het nut en noodzaak van een dorpshuis blijft een heikel punt. Het centrum van ons dorp (brink) kreeg ook bij alle groepen aandacht. Verder werd er in alle groepen duidelijk aangegeven, dat de wens tot een directe verbinding met het Dwingelderveld zeer wenselijk bleek. Vanuit cultuur-historisch oogpunt moeten hier middelen voor gevonden kunnen worden. Een wandelbrug is in principe al voldoende. De gemeente heeft daarop toegezegd hier toch nog eens naar te willen kijken.

We wachten vol spanning de nieuwe visie af.