Site menu:

Welkom

Het dorpje Spier is een klein dorpje. We hopen dat u hier met veel plezier zult wonen! 
Op deze pagina vindt u alles wat u wilt weten over het wonen en leven in Spier. Spier is wel een erg klein dorp, maar desondanks toch behoorlijk actief.
Wilt u meer weten over de geschiedenis van ons dorp, dan kunt u het boekje “Spier” kopen. Daarin wordt de geschiedenis beschreven van Spier. De boekjes kosten 10 euro per stuk en zijn (zolang de voorraad strekt) te koop bij Minze Vries, email: mvries1204@gmail.com.
Zoals u wellicht weet, heeft Spier nauwelijks voorzieningen, behalve horeca, bungalowparken en campings. Wel is er een groot verenigingsleven, waarvan u hier het overzicht ontvangt, zodat u weet bij wie u moet zijn voor meer informatie.


De Vereniging van Dorpsbelangen
Deze vereniging behartigt de belangen van ons dorp, zowel richting de gemeente als samen met de Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe.
Vrijwel iedere inwoner is lid van deze vereniging. De contributie bedraagt € 7,50 per volwassen lid, per jaar.
Dorpsbelangen Spier heeft een eigen website: www.dorp-spier.nl. Hier worden alle actualiteiten vermeld, inclusief een fotopagina.
Contactpersoon Vereniging van Dorpsbelangen: Marleen Steenbergen, email: marleengers@gmail.com.


Rommelmarkt
Twee keer per jaar organiseert de Vereniging van Dorpsbelangen een groots opgezette rommelmarkt. 

Feesten
Er is ook een Feestcommissie. Jaarlijks wordt door deze commissie een aantal activiteiten georganiseerd, zoals:
· Een activiteit op Koningsdag
· Een zomeractiviteit met aansluitend een barbecue
· Een activiteitendag voor en door het dorp in het najaar
· IJs en weder dienende een IJsfeest
De Feestcommissie en de Vereniging van Dorpsbelangen organiseren iedere vier jaar een Dorpsfeest dat 3 dagen duurt. Er zijn dan diverse activiteiten voor jong en oud.
Contactpersoon Feestcommissie en Dorpsfeest: Jan van der Heide, telefoonnummer 0593-567455..

Toneel
In Spier is ook een Toneelgroep. Jaarlijks wordt er door de acteurs een avondvullend toneelstuk opgevoerd, met een gezellig bal na.
Contactpersoon Toneelgroep: vacant

De Spêhorner
Iedere zes weken, met uitzondering van de zomervakantie, verschijnt er in ons dorp een dorpskrant: De Spêhorner. In deze krant staan alle activiteiten, verslagen van gebeurtenissen en nieuws uit het dorp. Wanneer u zich in één keer aan alle dorpsbewoners wilt voorstellen dan kan dit via dit medium.
Contactpersoon Spêhorner: Janneke Dolfing, email: janneke.dolfing@gmail.com


Speeltuinen
Tevens is er als onderdeel van de Vereniging van Dorpsbelangen nog een werkgroep actief, die zich bezig houdt met het beheer, onderhoud en (her)inrichting van de speeltuinen in ons dorp.
Contactpersoon Werkgroep Speeltuinen: Marcel Jager, email: secretaris-db-spier@outlook.com

Het technisch toezicht op de speeltuinen is in handen van Marcel Jager.

Jeugdclub
Er is een groepje moeders actief om de kinderen uit het dorp jaarlijks een aantal leuke activiteiten te bezorgen. Zo wordt er rond Palmpasen altijd een leuke ochtend met Palmpasenstokjes maken en eieren zoeken. In de Meivakantie, Zomer-, Herfst- en Kerstvakantie worden ook altijd activiteiten georganiseerd. Dit varieert van fantasiespelen tot binnen knutselen. Ook organiseert de Jeugdclub ieder jaar het grote Feest van Sinterklaas; de Sint komt dan speciaal naar Spier om de kinderen een cadeautje te brengen.
Contactpersoon Jeugdclub: e-mail:
jeugdclubspier@yahoo.com


Klaverjasclub
Tijdens de wintermaanden kan er elke maand gekaart worden in het restaurant van recreatiecentrum Sonnevanck  Er kan worden gekozen tussen klaverjassen en jokeren.
Contactpersoon Kaartclub: Nick Dekker

Shantykoor Spier
Sinds december 1998 heeft Spier een eigen Shantykoor. Dit was het gevolg van een grote revue, die toen is opgevoerd en waarbij een groepje dorpsbewoners zeemansliederen zong. Ze waren zo enthousiast dat ze zijn doorgegaan. De club bestaat nu uit ruim 40 zangers en 6 muzikanten. Zoals u begrijpt, komen deze mensen inmiddels niet allemaal meer uit het dorp Spier, maar ook uit de omgeving.
Het Shantykoor Spier heeft zelfs een cd uitgebracht. Het koor treedt regelmatig op, zowel in tehuizen als op festivals. Ook wordt er jaarlijks een koffieconcert georganiseerd. Het Shantykoor Spier repeteert eens in de veertien dagen op de woensdagavond in de Brasserie in Spier..
Contactpersoon Shantykoor: Marinus Vierhoven, Brinkkampen 7, telefoonnummer: 0593-542541.

Stichting Spêhorner
Zowel voor de jonge als de oude inwoners is er een Hertenkampje in Spier. Dit wordt in stand gehouden door vrijwilligers. De kosten van het Hertenkamp worden gedragen door donateurs uit ons dorp. U begrijpt dat elke donatie van harte welkom is op bankrekeningnummer 35 65 67 210, t.n.v. Stichting Spêhorner in Spier
Contactpersoon Hertenkampje:

Contactpersoon gemeente Midden-Drenthe
Ieder dorp in de gemeente Midden-Drenthe heeft zijn eigen contactpersoon. In Spier is dat Jan van der Heide, voorzitter Dorpsbelangen Spier.., email: jheide@heisto.nl
U kunt via hem zaken aankaarten over het onderhoud aan wegen, bermen, voetpaden, openbaar groen, speeltuinen, openbare verlichting, sociale veiligheid, etc.
Het kan hierbij gaan om nieuwe wensen of om klachten. Dit betekent dat u voor dit soort zaken niet rechtstreeks naar de gemeente hoeft te stappen, maar in ons eigen dorp kunt blijven.

Overige activiteiten.
Sint Maarten.
Sint Maarten (11 november) wordt over het algemeen met alle kinderen in het dorp gezamenlijk gelopen. Om een uur of zes verzamelen ze bij café Schortinghuis, waarna de kinderen in groepjes door het dorp gaan met hun lampionnen en gezellige liederen.


Oud papier.
Op de tweede zaterdag van de maand (data staan in de Spêhorner) vanaf 13.00 uur wordt het oud papier opgehaald door de ouders van de kinderen van de basisschool “De Zuiderenk” te Wijster. Wanneer u zorgt dat uw pakketje oud papier voor 13.00 uur bij de weg staat, draagt u bij aan de extra middelen voor de school.