Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Bestuur en commissies

Voorzitter: Algemeen aanspreekpunt, voorlichting en perscontacten, contactpersoon Gemeente, DOM,  aanspreekpunt feestcommissie, dorpshuizenoverleg, aanspreekpunt kerst en oud en nieuw

Vacant: wordt tijdelijk waargenomen door de penningmeester.

Secretaris: secretariële taken, Contactpersoon gemeente, DOM, BOKD, dorpshuizenoverleg, contactpersoon speeltuinen, paasvuur, vergunningen

Vacant

Penningmeester en plv. voorzitter
Financiële taken, aanspreekpunt gedenktekens, Oranjefonds/fondsenwerving, Website & Spehorne, aanspreekpunt Shantykoor, rommelmarkt,

Minze Vries
06-55113422
email: mvries1204@gmail.com

Algemeen lid: aanspreekpunt actietafel, contactpersoon nieuwe inwoners, contactpersoon dorpsmaterialen, contactpersoon dierenparkje  

Vacant.

Algemeen lid: aanspreekpunt toneel, aanspreekpunt Buurtacademie, aanspreekpunt avond wandelvierdaagse, aanspreekpunt jeugdcommissie, aanspreekpunt Stichting Welzijn

Vacant.

Shantykoor
Het shantykoor wordt met ingang van 31 december 2023 opgeheven.

Voorzitter Stichting Dierenpark De Spehorne
Ben Lambers
Penningmeester
Nienke Hakvoort
Bestuurslid / verzorger
Klaas Pronk (562611)

Feestcommissie
Laurens v d Gun (06-13610429)
Manon Werkman (06-40166286)
Janet Kammer (06-43289366)
Jan Schneider (06-15387003)
Erik Gerrits (06-41195164)

Jeugdclub
Marjan de Weerd (562131)
Sandra Gerrits (06-14561525)
Corlinda vd Knijff (06-21429907)
Maaike Mulder (06-27066300)

Beheerder dorpsapp
Emko Dolfing (06-21536420)
email: emko.dolfing@gmail.com

Beheerder buurtpreventie app
Wilma Etten 06-25541379
email: wilmaenfreek@gmail.com

Technisch toezicht speeltoestellen
Vertegenwoordiger in Speeltuinoverleg Midden-Drenthe
Emko Dolfing (06-21536420)