Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Bestuur en commissies

Voorzitter: Algemeen aanspreekpunt, voorlichting en perscontacten, contactpersoon Gemeente, DOM,  aanspreekpunt feestcommissie, dorpshuizenoverleg, aanspreekpunt kerst en oud en nieuw

Vacant: wordt tijdelijk waargenomen door de penningmeester.

Secretaris: secretariële taken, Contactpersoon gemeente, DOM, BOKD, dorpshuizenoverleg, contactpersoon speeltuinen, paasvuur, vergunningen

Emko Dolfing
06-21536420
email: emko.dolfing@gmail.com

Penningmeester en plv. voorzitter
Financiële taken, aanspreekpunt gedenktekens, Oranjefonds/fondsenwerving, Website & Spehorne, aanspreekpunt Shantykoor, rommelmarkt,

Minze Vries
06-55113422
email: mvries1204@gmail.com

Algemeen lid: aanspreekpunt actietafel, contactpersoon nieuwe inwoners, contactpersoon dorpsmaterialen, contactpersoon dierenparkje  

Marleen Steenbergen
06-45838782
email: marleengers@gmail.com

Algemeen lid: aanspreekpunt toneel, aanspreekpunt Buurtacademie, aanspreekpunt avond wandelvierdaagse, aanspreekpunt jeugdcommissie, aanspreekpunt Stichting Welzijn

Mascha van Duijn
06-30725608
email:maschavanduijn@hotmail.com

Shantykoor
Marinus Vierhoven (542541)

Voorzitter Stichting Dierenpark De Spehorne
Ben Lambers
Penningmeester
Nienke Hakvoort
Bestuurslid / verzorger
Klaas Pronk (562611)

Feestcommissie
Laurens v d Gun (06-13610429)
Manon Werkman (06-40166286)
Janet Kammer (06-43289366)
Jan Schneider (06-15387003)
Erik Gerrits (06-41195164)

Jeugdclub
Marjan de Weerd (562131)
Sandra Gerrits (06-14561525)
Corlinda vd Knijff (06-21429907)
Maaike Mulder (06-27066300)

Beheerder dorpsapp
Emko Dolfing (06-21536420)
email: emko.dolfing@gmail.com

Beheerder buurtpreventie app
Wilma Etten 06-25541379
email: wilmaenfreek@gmail.com

Technisch toezicht speeltoestellen
Vertegenwoordiger in Speeltuinoverleg Midden-Drenthe
Emko Dolfing (06-21536420)