Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Historie

De geschiedenis van Spier gaat ver terug in de tijd. Het is mogelijk dat Spier als nederzetting in een zomer is ontstaan, maar dan wel een tijd terug, in een ijstijd; ongeveer 35.000 jaar voor Christus. De vondsten uit die tijd zijn moeilijk te vinden, onze Tjerk Vermaning weet daar alles van.
 
Duidelijke sporen rondom Spier zijn vanaf 11.000 jaar voor Christus wel te vinden. Ten oosten van Spier in de buurt van Sonnevanck zijn wat gereedschappen uit die tijd gevonden.
Vanaf 400 jaar voor Christus  is bekend dat Spier ook `s winters werd bewoond. Het vermoeden bestaat dat het hunebed een centrale plaats innam in het dorpsgebeuren. Het hunebed iets ten zuiden van het huidige dorp. Eén van de stenen is terug te vinden in Beilen, het is nu een verzetsmonument aan de Torenlaan. In Spier zijn ook verschillende grafheuvels gevonden, één ervan is te vinden ten oosten van het Vennegien.
 
De eerste vermelding over Spier is in 1212. Folkert , de ridder van Coevorden, laat in een oorkonde vastleggen dat zijn zoon Rudolf aan het klooster Dikninge te Ruinentienden, grof en smaal, verpand heeft. De tienden waren belastingen. Van de oogst moest 10% worden afgedragen aan de heer van de boerderij of aan de kerk. Grof en smal zijn de koren en de veldvruchten die men moest afstaan.
 
Het boekje is te koop voor  € 12,00  over te maken op rekening nummer  NL19 RABO 037 38 56 822  t.n.v dorpsbelangen Spier onder vermelding“ boekjeSpier“ . Na ontvangst wordt het in Nederland gratis op gestuurd