Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

78 jaar vrijheid

Op 7 april werd er uitgebreid stil gestaan bij het feit wij nu al 78 jaar in vrijheid mogen leven.

Aan het eind van de middag vonden er twee kleine ceremonies plaats bij de beide monumenten in Spier. De Stichting Landing Franse Parachutisten was weer vergezeld van een aantal Franse gasten (familieleden van de gesneuvelde parachutisten). De plechtigheden begonnen bij het monument van de burgerslachtoffers aan de Moraineweg. Harold de Jong van de Stichting heette ons allen hartelijk welkom en gaf daarna het woord aan burgemeester Karel Loohuis, burgemeester van de gemeente Hoogeveen. Hij sprak nogmaals over die verschrikkelijke dag, 10 april 1945, één dag voor de bevrijding van Spier. Op deze dag eindigde het leven van 14 onschuldige jonge burgers.

Hierna heeft Minze Vries namens de vereniging van Dorpsbelangen een korte toespraak gehouden. Hij benadrukte hierbij dat oorlog niet gewoon is, maar ook niet gewoon mag worden. Hij refereerde naar de strijd die momenteel in Oekraïne voortduurt.

Hij eindigde met de volgende zinnen:
“Oorlog werkt generaties lang door.
Nu, 78 jaar na onze bevrijding, zit de oorlog nog steeds in ons. We moeten niet wegkijken of goedpraten. Niet normaal maken wat niet normaal is. We leven gelukkig in een democratisch land en dat moeten we koesteren en verdedigen want die democratie biedt bescherming tegen willekeur en waanzin.”

Het verhaal van Minze werd keurig vertaald en voorgelezen naar het Frans door Stans Kors-Pero.

Aansluitend heeft Bram Wanders (7 jaar en ondersteund door zijn broertje en hun moeder) het onderstaande gedichtje voorgelezen.

Voorgedragen gedicht:

Stil

Zolang vrijheid
Niet vanzelf
Spreekt In een wereld
Vol van haat
Zolang ergens
Op dit ogenblik
Een oorlog
Verder gaat
Staan we stil
Bij hen die vielen
Staan we stil
Bij het geweld
Zijn we stil
Voor de kinderen
Voor wie enkel
Vrede telt

Hierna werd de Last Post geblazen met aansluitend één minuut stilte. Daarna werd het Reveille geblazen. Het Reveille betekent het terugkeren naar het dagelijkse leven na een plechtigheid.

Aansluitend werden er door vele groeperingen bloemen gelegd.
Het hele gezelschap is toen naar het monument van de Franse
parachutisten gegaan en daar hebben we opnieuw stil gestaan bij het feit dat twee jonge, Franse mannen hun leven hebben gelaten voor onze vrijheid.
Burgemeester Cees Bijl (burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe) heeft hier mooie woorden over gesproken.

Daarna hadden we wederom de rituelen van Last Post, minuut stilte en Reveille en aansluitend de bloemleggingen.

Hierna waren deze herdenkingen aan hun eind gekomen en werd eenieder bedankt voor haar of zijn aanwezigheid.
Het gezelschap van de Stichting Herdenking Landing Franse Parachutisten was uitgenodigd voor een kleine bijeenkomst op het gemeentehuis in Beilen.

Hier werden Minze en ondergetekende ook bij uitgenodigd. Toen we op het gemeentehuis kwamen, zat de raadszaal al bijna vol met genodigden. Wat was er aan de hand?
Henk Brink werd gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Het had Zijne Majesteit de Koning behaagd hem te benoemen tot ridder in de Orde van Orange-Nassau.
Zeer groot was zijn verrassing en voor ons erg mooi om hier even getuige van te zijn.

Een mooie afsluiting van een bijzondere, respectvolle dag.

Tekst: Janny Hadderingh
Foto’s: Mascha van Duijn

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *